Importert frukt og grønt trakk matprisene opp

Tall fra SSB viser at prisene på mat og alkoholfri drikke gikk opp med 0,9 prosent fra mars til april 2020. I samme periode gikk prisen på varer og tjenester opp med 0,4 prosent.

− Det var ikke uventet at prisen på importert frukt og grønt ville trekke matprisene opp. Samtidig har den siste tiden vært spesiell, også for dagligvarebransjen, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Matprisene følger vanligvis et fast mønster gjennom året. Prisene går som regel ned i typiske tilbudsperioder som til jul, påske og skolestart, og justerer seg opp andre deler av året.

 − På tross av at opptakten til påske var annerledes, så vi en prisnedgang på mat fra februar til mars i år. Siden utbruddet av koronaviruset har smitteverntiltak vært svært høyt prioritert i butikkene. Blant annet har det vært viktig å sikre at helsemyndighetenes råd om avstand mellom folk blir fulgt, og unngå hamstring, fortsetter Størksen.

Ifølge SSB skyldes prisoppgangen fra mars til april 2020 særlig økt pris på importert frukt og grønt, som følger av den svake norske kronen.

 − Kronekursen er svekket og det var ikke uventet at det ville komme en tilpasning i prisene på frukt og grønt som følge av dyrere import, avslutter Størksen.

Legg igjen en kommentar