Salget av ost til værs i pandemien

Den positive utviklingen i salget av melk og meieriprodukter under pandemien fortsetter. Tallene viser en formidabel vekst i alle kategorier i tredje kvartal. Ost har økt med hele 11, 2 % i dette kvartalet sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Etter mange år med jevn nedgang i salget av melk og meieriprodukter, har koronapandemien snudd opp ned på nordmenns forbruksvaner. I årets tredje kvartal har vårt forbruk av ost økt betydelig. Kremost har hatt en overraskende vekst på nesten 43 %, og smelteost har økt med nesten 18 %. Den populære gulosten har en vekst på 12 %, noe som utgjør et mersalg på hele 1,9 millioner tonn gulost i tredje kvartal.

«Den store økningen i årets tredje kvartal skyldes nok først og fremst at vi i sommer har feriert i eget land, og at vi har nytt godt av de norske meieriproduktene både hjemme og på Norgesferie. Dessuten er det jo nesten slutt på grensehandelen som særlig kan ha en innvirkning på salg av ost. Generelt sett ser vi en «kjøleskapseffekt» ved at folk spiser langt mer av omtrent alle typer meieriprodukter jo oftere de er nærme kjøleskapet sitt», sier Ida Berg Haugedirektør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Mer positive holdninger til norske meieriprodukter

«Undersøkelser vi har gjort viser at nordmenn etter utbruddet av Covid-19 har fått enda mer positive holdninger knyttet til meieriprodukter både relatert til norsk melkeproduksjon, melkebønder og meieriproduktenes plass i kostholdet. Denne utviklingen bidrar til det økte forbruket da folk flest setter stor pris på de verdier sunne og lokalproduserte råvarer som melk og ost representerer», sier Berg Hauge. 

Økning i alle meieriproduktkategorier i tredje kvartal

I tillegg til stor økning i ost har også alle de andre meierikategoriene økt i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal i fjor, noe som er svært uvanlig.

  • Melk har økt med 2,7 %
  • Yoghurt har økt med 6,8 %
  • Rømme har økt med 6,7 %
  • Fløte har økt med 6,9 %
  • Smør har økt med 6,8 % 

«Det er gledelig å se at salget av både melk og andre meieriprodukter fortsetter den formidable økningen vi så før sommeren. Norske meieriprodukter er viktige grunnsteiner i kostholdet vårt som inneholder flere viktige næringsstoffer vi trenger hver eneste dag. I utfordrende tider som nå søker vi det som er sunt, trygt og som har høy kvalitet, og norske meieriprodukter scorer høyt på alle disse områdene. Vi ser at stadig flere forbrukere får øynene opp for dette og den gode jobben norske melkebønder gjør hver dag», avslutter hun.  

Legg igjen en kommentar