Chaine des Rôtisseurs – en kjede av fine dining!

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs er en organisasjon som har som formål å forene amatører og profesjonelle med stor interesse for det gode måltid med mat og vin på et høyt faglig nivå, og gjennom det fremme forståelse for hvilken innflytelse fine dining har.

I følge Wikipedia var Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs opprinnelig et fransk gastronomisk broderskap med internasjonal tilslutning. Corporation de Ayeurs, egentlig sammenslutningen av gåsestekere, som var forløperen til Chaîne des Rôtisseurs ble grunnlagt i Paris allerede i 1248, trolig på initativ fra kong Ludvig den niende. Senere sluttet andre spesialkokker seg til lauget. Sitt våpenskjold mottok lauget ved kongelig brev av 1610 samtidig med anerkjennelse som Maîtres Rôtisseurs, eller mesterkokker som vi kanskje ville sagt på norsk. Under revolusjonen i 1789 ble Corporation des Rotisseurs som de fleste andre sammenslutninger og laug oppløst.

Først i påsken 1950 gjenoppsto organisasjonen. Da besluttet noen franske amatører og profesjonelle matelskere å starte organisasjonen på nytt. Erklæringen om nyetableringen ble gitt av politiprefekturet i Paris 3. august og etableringen ble publiseringen i » Journal officiel» den 29. august samme år. Dermed var Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs gjenoppstått.

25 000 medlemmer

Chaîne des Rôtisseurs har om lag 25 000 medlemmer fordelt på 75 land. I Norge har organisasjonen vel 800 medlemmer. Dette gjør Norge til ett av de store medlemslandene regnet etter antall medlemmer, bare USA, Tyskland, Sveits, Frankrike og Finland har flere medlemmer. Det er også interessant at i Norge er om lag 75 % av medlemmene amatører, mens bare 25 % er profesjonelle, det vil si medlemmer tilknyttet hoteller og restauranter. De regionale avdelingene i Chaîne des Rôtisseurs kalles Baillage. Norge har åtte slike avdelinger.

Den viktigste aktivitet i organisasjonen er at medlemmer møtes til fine dining gjerne med innslag av informasjon om mat og vin. I hver avdeling gjennomføres det regelmessig forskjellige typer arrangementer. En slik aktivitet er det som kalles Dîner Amical, eller vennskapelig middag på godt norsk. Hovedhensikten med denne type møter er å nyte god mat og drikke sammen med likesinnede samtidig som en sprer ideer om god mat og drikke. I tillegg arrangeres det egne kurs og turer relatert til mat og vin for å fremme og oppleve god matkultur.

I hvert land arrangeres det som regel et årlig landsmøte, som kalles Grand Chapître, med deltagelse fra inn og utland. I Norge går arrangeringen av Grand Chapitre på omgang mellom regionene.

Bidrar til rekrutteringen av gode kokker og servitører

Ved siden av å fremme fine dining har Chaîne des Rôtisseurs også som formål å bidra til rekrutteringen av gode kokker og servitører. Hensikten er å sikre at det faglige nivået i disse yrkene opprettholdes og utvikles. Dette gjøres ved å dele ut medaljer og pengepremier til vinnerne ved de regionale lærlingekonkurransene og i den nasjonale NM-finalen. Disse konkurransene arrangeres av Kokkenes Mesterlaug og Norges Kokkemesteres Landsforening. I tillegg arrangerer man i Norge konkurranser for unge kokker og vinservitører. Disse konkurransene, ”Jeune Chefs Rôtisseurs Competition” og «Jeunes Sommeliers Competition» gjennomføres hvert år med en nasjonal konkurranse og vinnerne fra det enkelte land konkurrerer i et internasjonalt arrangement. Videre har organisasjonen stipendordning for både faglærte og ufaglærte som de som ønsker å bidra til utviklingen av restaurantfaget, kan søke.

Alt i alt er Chaîne des Rôtisseurs en del av den kulturen som opprettholder og fremmer fine dining. Et stykke på vei er det et lukket selskap hvor man søker om medlemskap og tas opp, gjerne etter anbefaling fra eksisterende medlemmer, men organisasjonen har gjennom sitt kontaktnett og aktiviteter en ikke ubetydelig innflytelse på matkulturen i det enkelte land.

Legg igjen en kommentar